نمایش 1–18 از 24 نتیجه

پایه میز فلزی

پایه میز فلزی طرح برانوش مدل le-1024

2,430,000 تومان
کد کالا: le-1024
ارتفاع

70 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بارشین مدل le-1023

2,795,000 تومان
کد کالا: le-1023
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

61 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح باراد مدل le-1022

2,369,000 تومان
کد کالا: le-1022
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

61 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح برهان مدل le-1021

2,130,000 تومان
کد کالا: le-1021
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

51 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بوتمان مدل le-1020

1,790,000 تومان
کد کالا: le-1020
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

51 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بتیس مدل le-1008

1,870,000 تومان
کد کالا: le-1008
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

51 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح باستان مدل le-1019

1,700,000 تومان
کد کالا: le-1019
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

51 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح برنا مدل le-1018

1,950,000 تومان
کد کالا: le-1018
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

51 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح باپوک مدل le-1017

1,620,000 تومان
کد کالا: le-1017
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بهیان مدل le-1016

1,890,000 تومان
کد کالا: le-1016
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

61 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بارمان مدل le-1015

1,950,000 تومان
کد کالا: le-1015
ارتفاع

70 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 40 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح برسان مدل le-1014

1,190,000 تومان
کد کالا: le-1014
ارتفاع

76 سانتیمتر

عرض

25 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 20 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه فلزی میز طرح بهنود مدل le-1013

1,100,000 تومان
کد کالا: le-1013
ارتفاع

40 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 60 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بارسین مدل le-1012

1,950,000 تومان
کد کالا: le-1012
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

45 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بنیان مدل le-1011

1,450,000 تومان
کد کالا: le-1011
ارتفاع

73 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 60 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح بهین مدل le-1010

1,830,000 تومان
کد کالا: le-1010
ارتفاع

71 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 50 در 30

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه میز فلزی طرح باوند مدل le-1007

1,670,000 تومان
کد کالا: le-1007
ارتفاع

81 سانتی متر

عرض

36 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 60 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

پایه فلزی میز طرح بهناد مدل le-1009

770,000 تومان
کد کالا: le-1009
ارتفاع

30 سانتی متر

جنس پایه

پروفیل 40 در 20

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب