نمایش 1–18 از 20 نتیجه

شلف دیواری

شلف دیواری طرح هخامنش مدل wsh-1018

3,290,000 تومان
کد محصول: wsh-1018
ارتفاع

75 سانتی متر

عرض

75 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هوردخت مدل wsh-1017

2,350,000 تومان
کد محصول: wsh-1017
ارتفاع

50 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هوروش مدل wsh-1016

2,200,000 تومان
کد محصول: wsh-1016
قطر

50 سانتی متر

عمق طبقه

17 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هیتاسب مدل wsh-1015

2,300,000 تومان
کد محصول: wsh-1015
قطر

60 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هیما مدل wsh-1014

2,250,000 تومان
کد محصول: wsh-1014
قطر

50 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هورام مدل wsh-1013

3,270,000 تومان
کد محصول: wsh-1013
ارتفاع

80 سانتی متر

عرض

80 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هورمزد مدل wsh-1012

1,890,000 تومان
کد محصول: wsh-1012
ارتفاع

40 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هاوین مدل wsh-1011

2,300,000 تومان
کد محصول: wsh-1011
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هیرمند مدل wsh-1010

2,390,000 تومان
کد محصول: wsh-1010
ارتفاع

90 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هورزاد مدل wsh-1009

2,760,000 تومان
کد محصول: wsh-1009
ارتفاع

76 سانتیمتر

عرض

50 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هلاله مدل wsh-1008

2,250,000 تومان
کد محصول: wsh-1008
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

66 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هور مدل wsh-1007

3,200,000 تومان
کد محصول: wsh-1007
ارتفاع

80 سانتی متر

عرض

80 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هورتاش مدل wsh-1006

2,640,000 تومان
کد محصول: wsh-1006
ارتفاع

80 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

عمق طبقه

25 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح همراز مدل wsh-1005

2,200,000 تومان
کد محصول: wsh-1005
ارتفاع

20 سانتی متر

,

30 سانتی متر

عرض

20 سانتی متر

,

30 سانتی متر

,

60 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هیوا مدل wsh-1004

2,390,000 تومان
کد محصول: wsh-1004
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

76 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هما مدل wsh-1003

2,950,000 تومان
کد محصول: wsh-1003
ارتفاع

85 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هربد مدل wsh-1002

2,750,000 تومان
کد محصول: wsh-1002
ارتفاع

80 سانتی متر

عرض

80 سانتی متر

عمق طبقه

25 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری طرح هژیر مدل wsh-1001

2,100,000 تومان
کد محصول: wsh-1001
ارتفاع

50 سانتی متر

عرض

80 سانتی متر

عمق طبقه

15 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی

,

سفید

,

مشکی مات

,

نقره ای

,

نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره

,

تکسوس طلایی

,

سفید

,

کاسپیو طوسی

,

کاسپیو مسی

,

گردویی رویال

,

آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

شلف دیواری چیست؟

شلف دیواری یک وسیلهٔ دکوراتیو و کاربردی است که به دیوار نصب می‌شود و برای نگهداری و دیزاین اشیاء مختلف مانند کتاب، دکوریجات، قاب عکس و … به کار می‌رود. شلف‌های دیواری می‌توانند از متریال مختلفی ساخته شوند از جمله شلف دیواری با ترکیب چوب و فلز.

ویژگی های شلف های دیواری سنجد چوب:

1. طراحی زیبا و مدرن

شلف‌های دیواری ترکیب چوب و فلز تداعی گر احساس و گرمای طبیعت در کنار استحکام و کیفیت می باشند.

2. چیدمان آسان

شلف‌های دیواری کاربری مشخصی دارند از این رو دیزاین آنها کار آسان و ساده ایی است و به راحتی می توان یک چیدمان مدرن و شیک داشت.

3. قابلیت سفارش سازی

یکی از مهم ترین مزایای شلف های دیواری برند سنجد چوب، قابلیت سفارش سازی آنها با اندازه‌های مختلف و ابعاد سفارشی است. با این وجود، شما می‌توانید شلف دیواری خود را با هر ابعادی که مورد نیازتان است، سفارش دهید.

4. دوام و استحکام

ترکیب چوب و فلز باعث می‌شود که شلف‌های دیواری برند سنجد چوب بسیار مقاوم و بادوام باشند. فلزات به کار رفته در ساختار شلف‌ها با سطح گرید A و پوشش رنگ کوره ای الکترواستاتیک می باشند و همچنین صفحات ام دی اف از MDF پرتراکم و طرح برجسته درجه A+ هستند.

مقالات مرتبط با شلف ایستاده:

خرید شلف دیواری + 20 ایده شلف مدرن

راهنمای خرید انواع شلف دکوری