نمایش 1–18 از 24 نتیجه

میز کنار مبلی چوب و فلز

میز کنار مبلی طرح سلنا مدل ST-1024

2,376,000 تومان
کد محصول: ST-1024
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

25 سانتی متر

عمق طبقه

40 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سپهدار مدل ST-1023

2,040,000 تومان
کد محصول: ST-1023
ارتفاع

65 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

عمق طبقه

35 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح ستایا مدل ST-1022

1,980,000 تومان
کد محصول: ST-1022
ارتفاع

55 سانتی متر

قطر

50 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سپندار مدل ST-1021

2,376,000 تومان
کد محصول: ST-1021
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

45 سانتی متر

عمق طبقه

30 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سپنتا مدل ST-1020

1,872,000 تومان
کد محصول: ST-1020
ارتفاع

60 سانتی متر

قطر

40 سانتی متر

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سوشیانت مدل ST-1019

3,000,000 تومان
کد محصول: ST-1019
ارتفاع

50 سانتی متر, 60 سانتی متر

قطر

50 سانتی متر, 40 سانتی متر

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سلین مدل ST-1018

2,148,000 تومان
کد محصول: ST-1018
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

60 سانتی متر

عمق طبقه

25 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سها مدل ST-1017

2,820,000 تومان
کد محصول: ST-1017
ارتفاع

55 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

عمق طبقه

55 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سودا مدل ST-1016

2,220,000 تومان
کد محصول: ST-1016
ارتفاع

55 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

عمق طبقه

50 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سروین مدل ST-1015

2,640,000 تومان
کد محصول: ST-1015
ارتفاع

75 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سوری مدل ST-1014

2,592,000 تومان
کد محصول: ST-1014
ارتفاع

75 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سرفراز مدل ST-1013

1,740,000 تومان
کد محصول: ST-1013
ارتفاع

75 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

عمق طبقه

20 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سپند مدل ST-1012

2,868,000 تومان
کد محصول: ST-1012
ارتفاع

55 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

عمق طبقه

50 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی طرح سپینود مدل ST-1011

2,136,000 تومان
کد محصول: ST-1011
ارتفاع

60 سانتی متر

قطر

45 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی چوب و فلز طرح سورن مدل ST-1010

1,956,000 تومان
کد محصول: ST-1010
ارتفاع

55 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

عمق طبقه

30 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی چوب و فلز طرح سانیار مدل ST-1009

2,376,000 تومان
کد محصول: ST-1009
ارتفاع

64 سانتی متر

عرض

40 سانتی متر

عمق طبقه

60 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی چوب و فلز طرح ساینا مدل ST-1008

1,844,400 تومان
کد محصول: ST-1008
ارتفاع

64 سانتی متر

عرض

45 سانتی متر

عمق طبقه

25 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز کنار مبلی چوب و فلز طرح ساتیا مدل ST-1006

3,504,000 تومان
کد محصول: ST-1006
ارتفاع

60 سانتی متر

عرض

43 سانتی متر

عمق طبقه

35 سانتی متر

رنگ

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال, آنتیک طلایی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب