نمایش 1–18 از 24 نتیجه

میز جلو مبلی چوب و فلز

میز جلو مبلی طرح فدک مدل Ct-1024

3,804,000 تومان
کد محصول: Ct-1024
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

100×50

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فوژان مدل Ct-1023

5,148,000 تومان
کد محصول: Ct-1023
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

110×50

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فراهان مدل Ct-1022

5,100,000 تومان
کد محصول: Ct-1022
ارتفاع

40 سانتی متر, 45 سانتی متر

قطر

90 سانتی متر, 60 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرجود مدل Ct-1021

3,216,000 تومان
کد محصول: Ct-1021
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

115×50

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

میز جلو مبلی طرح فروزش مدل Ct-1020

4,164,000 تومان
کد محصول: Ct-1020
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

80×80

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

برند

سنجد چوب

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

میز جلو مبلی طرح فرزان مدل Ct-1019

4,188,000 تومان
کد محصول: Ct-1019
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

115×50

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرین مدل Ct-1018

3,300,000 تومان
کد محصول: Ct-1018
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

115×50

جنس صفحه

شیشه

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرزام مدل Ct-1017

4,668,000 تومان
کد محصول: Ct-1017
ارتفاع

45 سانتی متر

قطر

90 سانتی متر

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فروز مدل Ct-1016

4,500,000 تومان
کد محصول: Ct-1016
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

115×50

جنس صفحه

شیشه

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فردیس مدل Ct-1015

5,952,000 تومان
کد محصول: Ct-1015
ارتفاع

50 سانتی متر

طول و عرض

100×100

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فراهین مدل Ct-1014

3,948,000 تومان
کد محصول: Ct-1014
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

120×60

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فریوش مدل Ct-1013

4,404,000 تومان
کد محصول: Ct-1013
ارتفاع

45 سانتی متر

قطر

80 سانتی متر

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرهود مدل Ct-1012

3,432,000 تومان
کد محصول: Ct-1012
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

55×55

قطر

80 سانتی متر

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرانک مدل Ct-1011

3,420,000 تومان
کد محصول: Ct-1011
ارتفاع

46 سانتی متر

قطر

90 سانتی متر

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرجاد مدل Ct-1010

3,024,000 تومان
کد محصول: Ct-1010
ارتفاع

40 سانتی متر

طول و عرض

75×75

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی طرح فرنیا مدل Ct-1009

3,516,000 تومان
کد محصول: Ct-1009
ارتفاع

43 سانتی متر

طول و عرض

100×50

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

میز جلو مبلی چوب و فلز طرح فریان مدل Ct-1008

4,620,000 تومان4,680,000 تومان
کد محصول: Ct-1008
ارتفاع

43 سانتی متر

طول و عرض

100×55

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب

هولدر لیوان

با هولدر, بدون هولدر

میز جلو مبلی چوب و فلز طرح فریما مدل Ct-1007

3,876,000 تومان
کد محصول: Ct-1007
ارتفاع

45 سانتی متر

طول و عرض

100×60

جنس صفحه

شیشه

رنگ پایه

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

رنگ صفحه

استون تیره, تکسوس طلایی, سفید, کاسپیو طوسی, کاسپیو مسی, گردویی رویال

گارانتی

سلامت فیزیکی کالا

برند

سنجد چوب