در حال نمایش 9 نتیجه

آینه ایستاده

آینه ایستاده طرح آیسون مدل mi-1026

3,950,000 تومان
کد محصول: mi-1026
ارتفاع

180 سانتی متر

عرض

75 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح اوژن مدل mi-1025

5,860,000 تومان
کد محصول: mi-1025
ارتفاع

180 سانتی متر

عرض

100 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح آهیل مدل mi-1024

5,200,000 تومان
کد محصول: mi-1024
ارتفاع

180 سانتی متر

عرض

100 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح آدونیس مدل mi-1023

4,190,000 تومان
کد محصول: mi-1023
ارتفاع

170 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح دلربا مدل mi-1021

2,630,000 تومان
کد محصول: mi-1021
ارتفاع

160 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح آیرخ مدل mi-1011

3,190,000 تومان
کد محصول: mi-1011
ارتفاع

130 سانتی متر

عرض

70 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح دلرخ مدل mi-1007

2,750,000 تومان
کد محصول: mi-1007
ارتفاع

165 سانتی متر

عرض

55 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح بهرخ مدل mi-1004

2,600,000 تومان2,900,000 تومان
کد محصول: mi-1004
ارتفاع

140 سانتی متر, 160 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر, 60 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب

آینه ایستاده طرح هژیر مدل mi-1001

2,750,000 تومان2,980,000 تومان
کد محصول: mi-1001
ارتفاع

160 سانتی متر, 180 سانتی متر

عرض

50 سانتی متر, 60 سانتی متر

رنگ فریم

بژ طلایی, سفید, مشکی مات, نقره ای, نوک مدادی

آینه

4 میل فلوت درجه یک دوبار پوشش

برند

سنجد چوب